Selecteer een pagina

Rapportage

 

Uiterlijk drie werkdagen na de afnamedag ontvangt u van ons de uitslag van de onderzoeken, in de vorm van een beknopt observatieverslag, een KIQT+ scorerapport en een ORP+ rapport met daarin, indien van toepassing, suggesties voor versnellen en/of een overstap naar hb-onderwijs. Per leerling ontvangt u een rapport, een voorbeeld kunt u hier downloaden. Hieronder staan de verschillende onderdelen van het rapport kort beschreven.

Observatieverslag

De tester zal, in enkele zinnen, beschrijven hoe de afname is verlopen: bijzonderheden in bijvoorbeeld taakaanpak, concentratie en interactie tussen kind en tester zullen kort in het observatieverslag benoemd worden.

KIQT+ scorerapport

De KIQT+ is een intelligentietest speciaal ontwikkeld voor (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen, en kan ingezet worden bij kinderen van 5 tot en met 10. Met deze test kan een betrouwbare inschatting gemaakt worden van de intelligentie van een kind, tot een IQ van 170.

ORP+ rapport

De OnderwijsRoutePlanner Plus (ORP+) is een tool waarmee de cognitieve ontwikkeling van een kind ten opzichte van die van klasgenoten visueel kan worden weergegeven. Je kunt het vergelijken met de grafieken uit een LVS als CITO, alleen niet op basis van de beheerste lesstof maar op basis van de algemene intelligentie van een kind.

De ORP+ kan daardoor gebruikt worden om inzichtelijk te maken waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling, hoe groot de kans is dat het ontwikkelingsgelijken zal kunnen treffen (rekening houdend met de leerlingpopulatie op jullie school), en wat het effect daarop zou kunnen zijn van bijvoorbeeld versnellen en/of hb-onderwijs.

Passend onderwijs

De combinatie van de KIQT+ en de ORP+ kan ondersteunend zijn bij het realiseren van goed passend onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen.

Samen met alle andere gegevens die er beschikbaar zijn over een leerling kan het jullie helpen om een onderwijsroute te vinden waarin het kind zich sociaal én cognitief optimaal kan ontwikkelen.

Intelligentieonderzoek
op school

Steynlaan 30
3701 EG Zeist

E-mail: info @ plustest . nl
KvK: 81312474