Selecteer een pagina

Intelligentieonderzoek binnen uw SWV

 

Passend onderwijs is de kerntaak van de samenwerkingsverbanden. Daaronder valt ook het onderwijs aan cognitief getalenteerde, hoogbegaafde leerlingen. Maar welke leerlingen zijn dat precies?

Soms is het direct duidelijk dat een kind méér aankan, maar er zijn ook kinderen waarbij het minder zichtbaar is. Er zijn gelukkig allerlei hulpmiddelen beschikbaar voor leerkrachten om leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong op tijd te kunnen signaleren, zoals bijvoorbeeld het DHH en de SIDI, of de signaleringsinstrumenten die de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong heeft ontwikkeld voor het jonge kind.

Maar wat als er eenmaal een vermoedelijke ontwikkelingsvoorsprong is gesignaleerd bij een kind? Hoe groot is die voorsprong dan? En wat betekent een grote voorsprong voor het onderwijs aan een kind? Welke kinderen hebben misschien voldoende aan een iets aangepast lesprogramma binnen hun eigen klas, en voor wie is er echt méér nodig?

Bij twijfel over welke onderwijsroute het meest passend is of als eerdere aanpassingen niet voldoende blijken, kan het verstandig zijn om verder onderzoek te doen naar de intelligentie van een kind. Maar intelligentieonderzoek is meestal kostbaar en wachtlijsten zijn vaak lang.

PlusTest kan hierbij helpen.

Wij komen naar scholen toe om op één dag bij drie of vier leerlingen de KIQT+ af te nemen. De KIQT+ is een intelligentietest die speciaal ontwikkeld is voor intelligentieonderzoek bij (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen, en kan een betrouwbare inschatting van de intelligentie geven tot een IQ van 170.

Binnen drie werkdagen na afloop van de afnames ontvangt u van alle leerlingen een kort verslag met daarin de KIQT+ scores en relevante observaties tijdens het onderzoek. Daarnaast ontvangt u een visuele weergave van de cognitieve ontwikkeling van de leerling ten opzichte van klasgenoten, met daarin waar van toepassing ook suggesties voor mogelijke ingrepen als versnellen en/of voltijds hb-onderwijs.

 

  • Welke kinderen zouden op hun plek zijn in een plusklas of op voltijd hoogbegaafden onderwijs?
  • Wanneer is versnellen wenselijk?
  • Waar heeft een kind de meeste kans op het treffen van ontwikkelingsgelijken?

Kennismakingsactie

Wilt u als samenwerkingsverband PO kennismaken met PlusTest? Dan kunt u tot de voorjaarsvakantie eenmalig gebruik maken van een gereduceerd tarief: u ontvangt 20% korting op onderstaande prijzen voor een eerste testdag op één school naar keuze binnen uw samenwerkingsverband. Neem contact met ons op voor meer informatie en vermeld daarbij de naam van uw SWV en de volgende kortingscode: PlusTest2021_SVW

Prijzen

 

In de tabel staan de prijzen voor de afnames, en wat daarbij is inbegrepen.

Reiskosten

Binnen 45 minuten rijden vanuit Zeist, Zwolle of Oss rekenen wij geen reiskosten.

Staat uw school verder van deze steden af? Dan rekenen we tot 1,5 uur reistijd € 95 reiskosten, daarbuiten (in Nederland) €195.

Nagesprek (online)

Heeft u na ontvangst van de rapporten nog aanvullende vragen over een specifieke casus? Dan kunt u een (online) nagesprek aanvragen. De kosten daarvoor zijn € 87,50 per sessie van 50 minuten.

Algemene vragen over de rapporten zelf kunnen ook per mail gesteld worden.

Betrouwbare inschatting van de intelligentie van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen door gebruik van de KIQT+.

Geen gedoe met verschillende afspraken en reistijden: 3 of 4 leerlingen laten testen op één dag, gewoon bij u op school.

Ervaring en affiniteit met hoogbegaafde kinderen, een korte wachttijd en de uitslag binnen 3 werkdagen in huis.

Meer weten?

Intelligentieonderzoek
op school

Steynlaan 30
3701 EG Zeist

E-mail: info @ plustest . nl
KvK: 81312474